Dyrekcja Szkoły

Treść

p.o.  Dyrektor Szkoły

mgr Beata Sułkowska

Wykształcenie: mgr filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Studia podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicznej i Rewalidacji Indywidualnej

Studia podyplomowe z Zarządzania oświatą w zreformowanym systemie edukacji

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany.

Staż pracy pedagogicznej: 24 lata