Programy

Treść

Programy, projekty i akcje ogólnopolskie realizowane
w Oddziale Przedszkolnym w roku szkolnym 2021/2022:

„Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

„Uczymy Dzieci Programować”

„EU Code Week” – Europejski Tydzień Kodowania

Dzień Kropki

Akcje charytatywne:

Kredkobranie