Ramowy rozkład dnia

Treść

8.00- 8.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy wg. zainteresowań. Zabawy w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. Obserwacja prowadzona przez nauczyciela.

8.30- 9.00 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania.

9.00- 9.20 Śniadanie. Praca nad kulturalnym spożywaniem posiłków. Czynności higieniczne po śniadaniu. Zabawy relaksacyjne.

9.20- 9.50 Zajęcie 1: Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnym potrzeb dziecka. Zajęcia programowe w różnych sferach aktywności.

9.50 – 10.30 Pobyt na świeżym powietrzu, spacery. Działalność dowolna, zabawy w kącikach zainteresowań, czytanie bajek.

10.30- 11.00 Zajęcie 2: Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Zajęcia programowe w różnych sferach aktywności. Zajęcia plastyczne. Ćwiczenia ruchowe.

11.00- 11.30 Przygotowanie do obiadu. Obiad. Praca nad kulturalnym spożywaniem posiłków.

11.30- 11.45 Poobiedni odpoczynek . Słuchanie bajki/ muzyki relaksacyjnej.

11.45- 12.15 Zajęcie 3: Zajęcia podsumowujące i utrwalające temat dnia. Zabawy logopedyczne. Zajęcia plastyczne.

12.15- 13.00 Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy według indywidualnych potrzeb dziecka. Praca indywidualna z dziećmi. Zabawy wybranych kącikach tematycznych. Zabawy integracyjne. Rozchodzenie się dzieci do domu.

Uwaga! Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na: warunki pogodowe, zajęcia dodatkowe, wizyty gości w oddziale przedszkolnym, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji ośrodka tematycznego.