Aktualności

Treść

25 października, w środę uczniowie szkoły mieli okazję wspólnie przeżyć żywą lekcję historii związaną z walką narodu polskiego o odzyskanie niepodległości Polski.

Zorganizowane spotkanie dotyczyło walk podczas powstań narodowych, jak i udział polskich żołnierzy w walkach I wojny światowej. Nagrodą dla aktywnych uczestników była okazjonalna moneta, bita w trakcie quizu historycznego.

Szkoła bierze udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki #SzkołaPamięta. Podobnie jak w ubiegłych latach upamiętniamy ważne rocznice, wydarzenia i postacie historyczne.