Przejdź do treści
Szkoła
Uczniowie 2
Przedszkolaki
Uczniowie
Przejdź do stopki

Rada Pedagogiczna

Treść

 

L.p.

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot/pełniona funkcja

1.

Beata Sułkowska

dyrektor, j. polski

2.

Jadwiga Majda

matematyka

3.

Jolanta Berdychowska

historia, wychowane fizyczne

4.

Małgorzata Czernek

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

5.

Ewa Czyrnek

edukacja wczesnoszkolna

6.

Anna Kęska

j. polski, biblioteka

7.

Lucyna Karpierz

edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka

8.

Maria Duda

wiedza o społeczeństwie

9.

Ks. Wiesław Orwat

religia

10.

Michał Miśkowiec

edukacja dla bezpieczeństwa

11.

Agata Dąbrowa

religia, geografia

12.

Gabriela Czop – Czachurska

biologia, chemia, fizyka

13.

Danuta Leśniak

pedagog szkolny

14.

Krzysztof Wilk

Informatyka, technika

15.

Izabela Marcisz – Gurgul

j. angielski

16.

Renata Kałużna – Boczoń

wychowanie fizyczne

17.

Agnieszka Piech

j. angielski, j. niemiecki

18.

Agata Zimirska

przyroda, geografia, biologia, wychowanie do życia w rodzinie

19.

Katarzyna Lach

doradztwo zawodowe

20.

Małgorzata Kulig

wychowawca oddziału przedszkolnego

8272