Przejdź do treści
Szkoła
Uczniowie 2
Przedszkolaki
Uczniowie
Przejdź do stopki

My chcemy Boga, Panno Święta- modlitwa klasy 7 przy kapliczce

My chcemy Boga, Panno Święta- modlitwa klasy 7  przy kapliczce

Treść

My chcemy Boga, Panno Święta.
O usłysz naszych wołań głos.
Miłości Bożej dźwigać pęta
To nasza chluba, to nasz los.

Błogosław słodka Pani, błogosław wszelki stan.
My chcemy Boga, my poddani,
On naszym Królem, On nasz Pan!

My chcemy Boga w rodzin kole,
W troskach rodziców, w dziatek snach:
My chcemy Boga w książce, w szkole,
W godzinach wytchnień, w pracy dniach.

Klasa 7 podczas katechezy modliła się do Matki Bożej Litanią Loretańską oraz prosiła Ducha Świętego o pomoc w zadaniu egzaminu przed Sakramentem Bierzmowania. Na koniec została odśpiewana  pieśń „My chcemy Boga…”. Najprawdopodobniej autorem tej wzniosłej pieśni jest jezuita Gustaw Fihauser-MieczowskiPieśń My chcemy Boga jest niejako modlitwą do Najświętszej Maryi Panny o zbliżenie naszego narodu do Boga. Autor muzyki do tej pieśni jest nieznany.

Ps. Dziękujemy Pani Bogusi za słodkości! 

p. Agata Dąbrowa

9563