Przejdź do treści
Szkoła
Uczniowie 2
Przedszkolaki
Uczniowie
Przejdź do stopki

Organizacja pracy szkoły od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 4 czerwca 2021 r.

Treść

W dniach: 31 maja, 2 czerwca uczniowie wszystkich klas realizują zajęcia w trybie stacjonarnym, według podziału godzin z zachowaniem procedur obowiązujących podczas pandemii COVID- 19.


Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych to : 3 czerwca (Boże Ciało) oraz 4 czerwca.


W dniu 1 czerwca 2021 r. obchodzimy w naszej szkole dzień dziecka. Szczegółowe informacje zostaną podane uczniom przez wychowawców.

p.o. dyrektor szkoły
Beata Sułkowska

9563