Przejdź do treści
Szkoła
2022
2022_1
2022_3
Przejdź do stopki

Rada Pedagogiczna

Treść

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot/pełniona funkcja

Beata Sułkowska

dyrektor szkoły,  język polski

Jadwiga Majda

matematyka

Jolanta Berdychowska

historia, wychowanie fizyczne

Małgorzata Czernek

edukacja wczesnoszkolna,
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Ewa Czyrnek

edukacja wczesnoszkolna, świetlica

Anna Kęska

język polski, biblioteka, logopeda

Lucyna Karpierz

edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka

Maria Duda

wiedza o społeczeństwie

Ks. Wiesław Orwat

religia

Michał Miśkowiec

edukacja dla bezpieczeństwa

Agata Dąbrowa

religia, geografia

Gabriela Czop – Czachurska

biologia, chemia, fizyka

Danuta Leśniak

pedagog szkolny

Krzysztof Wilk

informatyka, technika

Izabela Marcisz – Gurgul

język angielski

Renata Kałużna – Boczoń

wychowanie fizyczne

Agnieszka Piech

język angielski, język niemiecki

Agata Zimirska

przyroda, geografia, biologia, wychowanie do życia w  rodzinie

Katarzyna Lach

doradztwo zawodowe

Małgorzata Kulig

wychowawca oddziału przedszkolnego

Monika Duda

nauczyciel wspomagający

Monika Wilczek

religia

Anna Leśniak

surdopedagog

 

 

27877