Przejdź do treści
szkoła
2023
2023.
Przejdź do stopki

Sieć współpracy

Treść

W związku z realizacją rządowego programu Aktywna Tablica, powstała „Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK”. Jej głównym celem jest rozwijanie współpracy między nauczycielami w zakresie dzielenia się doświadczeniami i opracowanymi materiałami. Uczestniczą w niej trzy szkoły, w tym dwie prowadzone przez Gminę Tymbark:

  • Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza Podłopieniu
  • Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Zawadce
  • Szkoła Podstawowa w Zegartowicach

https://www.facebook.com/szkolazegartowice114/ 

https://spzegartowice.wixsite.com/website/rekrutacja-2021-2022?fbclid=IwAR0YIYSLOAcEhBO7H2IOiPIEoAdjOZBF43c0iXwT-6-5QfMgr0tuWteSmcc

Harmonogram działań międzyszkolnej sieci współpracy:

1. Spotkania nauczycieli wykorzystujących TIK w nauczaniu:

  • Styczeń: Spotkanie rozpoczynające współpracę, ustalenie harmonogramu i zasad współpracy.
  • Marzec: Spotkanie nauczycieli, dzielenie się wiedzą i spostrzeżeniami dotyczącymi programu.
  • Maj: Spotkanie podsumowujące udział zespołów nauczycieli w programie.

2. Lekcje otwarte:

  • Kwiecień: lekcja otwarta w klasie 5, prowadząca zajęcia: p. Renata Kałużna- Boczoń.
  • Maj: lekcja otwarta w klasie 7 , prowadząca zajęcia: p. Agata Zimirska.

 

163740