Przejdź do treści
Szkoła
Uczniowie 2
Przedszkolaki
Uczniowie
Przejdź do stopki

# Murem Za Polskim Mundurem

Treść

Do akcji "Murem za Polskim Mundurem" włączyła się prawie cała Polska. Każdego dnia składane są podziękowania dla żołnierzy za ich wysiłek i wierną służbę.

Uczniowie klasy VIII chętnie włączyli się do tej szczytnej akcji wyrażając solidarność i wdzięczność dla naszych służb mundurowych broniących polskiej granicy.  Wykonane prace plastyczne – kartki z wyrazami symbolicznego wsparcia i wdzięczności  zostały przekazane przez Pocztę Polską obrońcom naszych granic. Uczniowie naszej szkoły są wdzięczni i doceniają codzienne wysiłki na rzecz bezpiecznej Ojczyzny.

Wszystkim żołnierzom i innym funkcjonariuszom życzymy pokoju i szybkiego zakończenia kryzysu  na granicach państwa.

p. Maria Duda

19506